Företags- och Integretetspolicy

Företagspolicy och information om behandlingar och sessioner

KA Energyflow & balance

Kicki Ahlström, Diplomerad Energiterapeut

Vad jag kan hjälpa dig med och vad du kan förvänta dig av en Energiterapibehandling eller Chakra/Energiläsning.

Var och en av oss är ansvariga för att skapa den läkning och förändring vi behöver.
Men ibland behöver vi hjälp utifrån som stöder vår förmåga till läkning och förändring.

Jag kan hjälpa dig med ditt läkande genom att jobba med ditt energisystem och balansera din energi som i sin tur hjälper dig att må bättre.

Jag läser av ditt energisystem och får information om var du har eventuella obalanser eller blockeringar. Sedan jobbar jag med att lösa upp blockeringar och balansera din energi genom energiterapi och energicoaching. Syftet med energiterapi är att hjälpa dig att lösa blockeringar som stoppar upp ditt naturliga energiflöde. Blockeringar och obalanser kan hålla dig tillbaka och påverka ditt välbefinnande. Genom att få en obalans bekräftad ökar också medvetenheten och förståelsen för ditt mående som i sin tur öppnar upp förutsättningarna för läkning.

Obalanser och energiblockeringar finns där av en anledning, det är effekter av sår, trauman, känslor, undanträngda minnen och upplevelser.


Alla behandlingsmetoder kan orsaka reaktioner och biverkningar, så också energiterapi som syftar till att skapa en förändring i dig.

För att kunna lösa ett problem behöver man göra förändringar i förhållningssätt, handlingsmönster, i synen på sig själv och sin omgivning. Metoder som energiterapi eller energicoaching innebär att en personlig process startar som ibland kan medvetandegöra bortträngda trauman.


Jag är energiterapeut. Jag är inte läkare och diagnostiserar inte sjukdomar. Om du misstänker att du har en  allvarlig sjukdom skall du först kontakta en läkare och bli undersökt, innan du kommer för behandling hos mig. Mot bakgrund av att jag anser att läkning och förändring kommer inifrån dig själv, så anser jag att ditt läkande är ditt eget ansvar. Jag är med dig som stöd och vägvisare i din läkeprocess.

Min intention med behandlingarna/sessionerna är att det ska vara ett kompliment och fungera i harmoni med eventuella andra behandlingar som du genomgår.


Som terapeut har jag åtagit mig en ansvarsfull uppgift som kräver goda kunskaper och vilja att följa etiska regler. Jag jobbar med etiskt riktiga terapiformer, följer etiska riktlinjer och du har som klient alltid full anonymitet. Jag har tystnadsplikt och respekterar självklart alla förtroenden.


Vad har du för ansvar och skyldigheter

Du har ett ansvar att informera mig om det du känner till gällande ditt hälsotillstånd. I enlighet med Hälso-och sjukvårdslagen behandlar jag inte cancer, andra tumörsjukdomar, anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar, epilepsi, diabetes eller andra allvarliga sjukdomar.

Om du kommer senare än avtalad tid, kan sessionen bli kortare än vad som var avsett utan att priset reduceras. Om jag i undantagsfall blir försenad pga föregående klient, kompenseras du tidsmässigt direkt eller vid kommande session.


Vid sjukdom eller förhinder ska avbokning ske senast 24 timmar innan avtalad tid. Vid avbokning senare än 24 timmar innan avtalad tid gäller fullt pris. Vid besök kan du välja att betala kontant, swish eller kort.


KA Energyflow & balance har organisationsnummer och F-skattsedel


Integritetspolicy

KA Energyflow & balance värnar om din integritet och hanterar dina uppgifter enligt aktuell lagstiftning. Det är viktigt att du tar del av denna information, förstår hur dina uppgifter behandlas och godtar hanteringen.


Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post )
  • Personuppgifter (ålder, civilstånd, barn, familjeförhållanden)
  • Hälso- och energitillstånd
  • Behandlingsdokumentation

Ändamål med hanterade uppgifter

EFB behandlar dina uppgifter för berättigat intresse av alternativmedicinsk behandling/terapi och uppföljning.


Lagringsperiod

EFB lagrar uppgifterna så länge du som klient är aktuell för behandling och 36 månader efter avslutad kontakt om du inte själv begär att dina uppgifter skall tas bort.

Inga andra parter får tillgång till uppgifterna

EFB skyddar dina uppgifter så att inga obehöriga kommer åt dem


Dina rättigheter

Du har rätt att få information, begära ändring vid ev. felaktigheter, begära radering och invända dig mot de personuppgifter som EFB behandlar om dig.


Kontaktuppgifter

KA Energyflow & balance
Kicki Ahlström

www.efb.se

kicki@efb.se, 0725-444530