Access Bars

Access Bars är en unik, avslappnande och lugnande energibehandling som storstädar det mentala inre för ökad energi och livsglädje genom lätt beröring av 32 punkter på huvudet. När punkter berörs frigörs blockeringar på alla nivåer, emotionellt, fysiskt, psykiskt och själsligt.

Det gör att din kropp får återhämtning på cellnivå och en läkningsprocess startar.

Efter en behandling kan du känna dig mer balanserad och lugn, då det skapats mer utrymme för harmoni, lycka & glädje.


Eventuella begränsningar som du upplever i ditt liv är oftast kopplade till dina tankar, känslor, sinnesstämningar, förväntningar, idéer, uppfattningar, attityder, slutsatser, dömanden och övertygelser. Alla våra mentala mönster skapar blockeringar, stress, oro, hinder och rädslor. Att rensa skapar utrymme för nya möjligheter och upplevelser utan förväntningar.


I sämsta fall upplever du behandlingen som att ta emot en skön avkopplande massage och i bäst fall en livsförändring efter att blockerade energiflöden släpper. Långsiktiga förändringar dyker ofta upp inom några veckor. Med fördel genomgår man flera behandlingar med 2-3 veckors mellanrum. Behandlingen brukar bli effektivare ju fler gånger man gör den då kroppen känner igen beröringen och får lättare att ta emot.

Det du kan uppleva efter en Access Bars behandling är bl a:

 • Balans
 • Minskad stress, oro och ångest liksom rädslor, hinder och negativa mönster
 • Ökad lust, energi och kreativitet
 • Bättre sömn
 • Reducerad smärtproblematik
 • Ökad lugn, glädje, medvetenhet och närvaro
 • Mer utrymme och frihet
 • Ökad koncentration och inlärning
 • Förbättrad kommunikation
 • Förbättrade relationer
 • Ökad livsglädje och välmående


Access Bars är en fördelaktig behandling där man sett goda resultat vid stress, oro, ångest, rädslor, kronisk värk, sömnproblem, utmattning och depression. Man har också sett positiva effekter på vuxna och barn med ADHD då det ger ett lugn i kroppen och leder till bättre koncentration.

Behandlingen ges när du ligger bekvämt på en bänk med kläderna på och pågår 60-75 minuter.

Eftersom jag driver mitt företag som min hobbyverksamhet så har jag begränsad möjlighet att erbjuda mina tjänster.

Om du är intresserad så kan du kontakta mig mitt kontaktformulär eller messengerknappen längst ner i högra hörnet.