Sodalit

Sodalit

Sodalit är en kraftfull sten som hjälper dig att kommunicera tydligt, den ger dig en starkare och klarare röst. Den stärker kreativt tänkande, förståelse, kommunikation, din intuition och förmågan att lita på dig själv. Den uppmuntrar dig till att vara sann mot dig själv och det du tror på. Det är en sten för självutveckling, självförtroende, självacceptans och självkänsla. Den skapar känslomässig balans och ger oss styrka och kraft att komma igång med uppgifter vi har framför oss. Den hjälper oss att ta hand om dagliga problem. Sodalit stöder vänskap, solidaritet, samhörighet och gemenskap.
Sodalit lindrar mental oro, panikattacker, fobier och stärker immunförsvaret. Den fördjupar också meditation och kan lindra sömnproblem.


Sodalit är en sten som är bra vid hals och röstproblem.


Chakra: Halschakra, Tredje Ögat/Pannchakra