Agat

Agat Svart
är en balanserande och grundande sten som håller oss jordnära och värnar om det enkla, nära och självklara. Den stärker vår självrespekt och självkänsla.
Den ger oss mod och handlingskraft när vi känner oss osäkra.
Stenen hjälper till att ta bort energiblockeringar i kroppen, främjar balans och bättre hälsa.
Den är jordande, lugnande, helande och rogivande. Den hjälper dig att övervinna osäkerhet.
Gynnar glädje, kärlek och eliminerar negativa energier.


Agat Indisk för trygghet, lugn och självkänsla. Indisk Agat är en riktig lyckosten.


Mossagat för naturens läkande kraft. Gör oss avslappnade, lugna och närvarande.
Jordar, stabiliserar och gör oss uthålliga.

Blå Agat för kommunikation, ärlighet och inre lugn. Hjälper dig att föra fram ditt sanna budskap.


Chakra: Olika beroende på färg
Svart: Rot/Baschakrat
Blå: Halschakrat