Aventurin
Gul Aventurin

Aventurin finns i flera olika färger


Ljusgrön Aventurin 
är en varm, positive och kraftfull sten med en stark förmåga att förstärka energier och omvandla negativa energier till positiva.
Grön aventurin har helande, skyddande och lugnande energier och ger oss tur.

Grön aventurin hjälper oss att få ett inre lugn, renar och aktiverar vårt hjärtchakra, och skydda det från exempelvis intrång då andra människor försöker ta av vår energi. Stenen kan också användas för att bland annat lugna nervositet, ångest, irritation och ilska. Den balanserar vid emotionell upprördhet. Det är en bra sten om man är blyg eller har svårt för att visa känslor då den hjälper till att känna tillit till sig själv.

Aventurin får oss att släppa negativa energier och blockeringar, och den kan hjälpa vårt inre barn att släppa ångest som kommer från traumatiska upplevelser i barndomen. Den ökar vår empati och medkänsla, och den ger oss glädje och en positiv syn på livet. Aventurin är en sten för personlig utveckling och självreflektion, och den kan också hjälpa till att öka våra mediala förmågor.
Grön aventurine stimulerar drömmar och visualisering, den ger också ökad motivation inom livets alla områden. Den öppnar upp oss för nya idéer och hjälper oss att fatta beslut från hjärtat utan att bekymra oss om vad andra tycker. Den ger oss styrka och självförtroende att möta nya utmaningar.

Chakra: Hjärtchakra


Gul Aventurin är en sten för tredje chakrat, den öppnar och balanserar solarplexus. Den stärker din känsla för din egen identitet. Den lugnar överkänslighet, ger lindring vid sorg och balanserar våra känslor. Den stärker självtilliten och hjälper dig som har tendens att vara obeslutsam eller velig. Den hjälper samtidigt dig som har ett stor kontrollbehov att förstå att det inte är ditt ansvar att kontrollera allt omkring dig. Ditt ansvar är att kontrollera riktningen hos dina tankar. Den hjälper dig att fokusera på intentionen i dina beslut och handlingar.
Chakra: Solarplexus


Orange Aventurin

En lyckosten som tar emot och manifesterar rikedom och tur.

Stöttar personlig utveckling, tålamod och höjer din energi och livskraft.
Hjälperv dig att vara i kontakt med dina känslor, din kreativitet och din lust. Njut av livet och din sexualitet.

Chakra: Sakral/Sexual/Bukchakra


Blå Aventurin stimulerar oss mentalt och stöder vårt intelekt. Den hjälper oss att vara självständiga, ha tålamod, självdisciplin och inre styrka. Den stimulerar vårt halschakra och stöttar vår kommunikation, så att vi kommunicerar klart och kreativt utifrån vår egen sanning.
Chakra: Halschakra, Tredje ögat/Pannchakrat


Röd Aventurin är särskilt effektiv för att öka vår kreativitet och hjälper oss att se möjligheterna. Röd aventurine stimulerar vårt rotchakra, men även vårt sacral/bukchakra och faktiskt halschakra.

Chakra: Hjärtchakra