Chakran/Energicenter 
Chakra är sanskrit och betyder livsenergihjul

Våra 7 huvudchakran/energicenter är basen i vårt energisystem och är placerade längs vår ryggrad från roten under svanskotan till kronan på hjässan. Alla chakran är sammankopplade, energin flödar genom chakrornas snurrande hjul och vidare ut i kroppen. Obalans och blockeringar i chakrorna som uppstår genom förträngda minnen, traumatiska händelser och erfarenheter påverkar hela vårt energisystem. Både små som stora händelser skapar obalans om de inte bearbetas och det är nog ingen som klarar sig helt från obalanser. Vårt energisystem samverkar också med vårt nerv- och hormonsystem, så en obalans har stor påverkan på hur vi mår fysiskt, psykiskt och emotionellt.


Genom att läsa av chakrasystemet kan man hitta obalanser och blockeringar som man kan jobba med för att få en balanserad livsenergi. Chakrorna kan läsas av genom dess färg och hur man känner att energin flödar. Alla chakror snurrar med olika frekvenser. Den lägsta frekvensen har det nedersta rotchakrat och så stiger frekvensen ju högre upp man kommer för att bli högst vid kronchakrat.


Här kommer en beskrivning av våra sju huvudchakran och

hur balans respektive obalans kan påverka oss


Kronchakrat är vårat 7:e chakra, vår kontakt med universum och det andliga


Kronchakrat har färgen violett och vitt och är placerat på toppen av huvudet och är vårat centra för kontakt med universum. Dess element är inre ljus. Kronchakrat relaterar till vår universella medvetenhet, till vår tillit och tro, till det gudomliga. Kronchakrat förbinder oss med de högsta vibrationerna och kan ge oss ett andligt uppvaknande. Det är genom kronchakrat vi släpper in vår livskraft.

Ett balanserat kronchakra gör att vi förstår att vi är en del av ett större sammanhang. Man har en utvecklad intutionsförmåga och hög medvetenhet.

Obalans i chakrat kan göra att man känner sig rädd, otrygg och stängd för den andliga dimensionen. Man kan sakna meningen med livet och vilja att utvecklas, det kan ge psykiska problem, göra oss kroniskt trötta och extremt känsliga för ljud, ljus och energier. Fysiskt så kan man få problem med balansen.

Meditation är den bästa metoden för att uppnå ett balanserat kronchakra och att visualisera lila och vitt ljus över chakrat.


Kristaller som stöttar kronchakrat är:
Bergkristall, Celestin, Ametist, Ametrin, Angelit, Howlit, Malakit

Tredje ögat /Pannchakra är vårat 6:e chakra, vår intellektuella förmåga


Pannchakrat har färgen indigo/lila och sitter mitt i pannan och kallas ofta för vårt tredje öga, visdomens chakra och dess element är ljus.
Pannchakrat relaterar till vår vision, intution, visdom, det mentala, våra drömmar och vår syn på livet. Vår medvetenhet, våra tankar och insikter. Liksom vårt minne och erfarenheter. Här finns vår förmåga att analysera, se mönster, skilja på verklighet och fantasi och sätta allt i ett större perspektiv.


Med ett balanserat tredje öga ser vi klart, har lätt att visualisera, god självinsikt och lätt för att lära. Vi hör vår inre röst! Vi har koll på läget helt enkelt! Här sitter de mediala förmågorna och med balans har vi lätt att få kontakt med vårt högre jag.


Obalans i tredje ögat gör det svårt att fokusera, att se helheten och man får ett minskat perspektiv. Man kan uppleva problem med minne, inlärning och ha nedsatt intution som påverkar vårt sunda förnuft och vår andlighet. Man kan drabbas av jobbiga drömmar, huvudvärk, depression och få problem med synen, öronen och bihålorna.


Man kan balansera tredje ögat genom att visualisera färge indigo/lila över chakrat. Att vara utomhus i solljuset och att stimulera synen genom vackra vyer och bilder gör gott för pannchakrat. Lugnande meditation som kopplar bort jobbiga tankar är effektivt. Tillåt dig att växa andligt.


Kristaller som stöttar tredje ögat/pannchakra är:
Angelit, Ametist, Ametrin, Blå Aventurin, Blå Kalcit, Celestin, Howlit, Sodalit, Bergkristall

Halschakrat är vårat 5:e chakra, vårt val, vår vilja och självförverkligande


Halschakrat har färgen blå och är precis som det låter placerad i halsen.
Halschakrat är vårat kommunikationschakra, centrum för sann kommunikation och relaterar till hur vi uttrycker oss, både inåt mot oss själva och utåt mot vår omgivning. Det handlar om vår förmåga att uttrycka vår sanning, vad vi känner, vad vi tycker och hur vi vill ha det. Vår ärlighet! Vår förmåga att fatta beslut, vår tro och kunskap. Hur ser vi oss själva i samhället och i vår yrkesroll. Halschakrat är också relaterat till nacke, axlar och armar.


Med ett balanserat halschakrat tar vi för oss och uttrycker oss obehindrat, vi har en kraftfull och tydlig röst. Man lever sin sanning. Man är också uppmärksam och uppfattar omvärlden med alla sina sinnen.


Ett obalanserat halschakra gör att man har svårt för att uttrycka vad man tycker, tänker och känner. Man kan också ha svårt att säga ifrån och sätta gränser. Man är rädd för andras åsikter. Man kan av osäkerhet överrösta andra och prata om allt och inget för att undvika kärnan. Man kanske t o m tar till lögner. Vid obalans pratar man ofta med låg och svag röst och obalans kan ge heshet, talsvårigheter och känslan av att inte få luft när man pratar. Fysiskt kan man vara drabbad av bl a förkylningar, struma, halsfluss, munsår, stämbandsproblem och nackbesvär.


För att få balans i halschakrat kan man visualisera färgen blå. Det är effektivt att använda rösten på olika sätt. Sjung, humma och drick mycket vatten.


Kristaller som stöttar halschakrat är:
Akvamarin, Angelit, Amazonit, Blå Aventurin, Blå Kalcit, Howlit, Bergkristall

Hjärtchakrat är vårat 4:e chakra, våra känslor


Hjärtchakra har färgen grön eller rosa och är beläget mitt i bröstkorgen vid hjärtat.
Det är ett chakra som rymmer alla våra känslor men framför allt kärlek, passion och godhet. Hjärtchakrat tillhör elementet luft. Det är det viktiga chakrat fyllt av villkorslös kärlek som knyter samman de nedre chakrorna med de övre och det relateras till social samhörighet tillsammans med kärlek och läkande. Här bor själen.


Ett balanserat hjärtchakra ger oss villkorslös kärlek och det gör att vi känner inre trygghet, medkänsla, empati och har förmågan att se det goda i alla och att förlåta.


Obalans i hjärtchakrat gör oss misstänksamma och vi får svårt med nära relationer. Vi känner oss ensamma, rädda för att bli sårade, avundsjuka och har en känsla av att inte vara värd någon annans kärlek. Vi får svårt att förlåta, kan bli paranoida och tappa livslusten. Vi stänger av våra känslor. Fysiskt kan det ge oss högt blodtryck, hjärt- och lungsjukdomar och problem med axlar, armar och händer.


Balanserar hjärtchakrat gör vi genom att vara utomhus och njuta av grönskan och genom att visualisera färgen grön.


Kristaller som stöttar hjärtchakrat är:
Akvamarin, Amazonit, Blodsten, Jade, Milerad Jaspis, Ljusgrön Aventurin, Rosa och Grön Flourit, Rosenkvarts, Malakit, Bergkristall

Solarplexuschakrat är vårat 3:e chakra, hur vi ser oss själva


Solarplexuschakra har färgen gul och är beläget strax ovanför naveln.
Solarplexus är förknippat med vår person och elementet eld. Det här är chakrat för vår vitalitet, vårt ego, självförtroende, självkänsla och vilja. Följer du din egen väg? Bejakar du din egen person och litar du på dig själv? Här sitter vår magkänsla/intution och det är huvudcentrat för vår livsenergi.


Med balans i solarplexus trivs vi med och uppskattar oss själva, vi vet vad vi vill och har kontroll över våra tankar och känslor. Vi känner oss inspirerade och livsglada. Vi använder vår energi för att nå våra mål.


Obalans i solarplexus skapar ilska, frustration och misstro mot oss själv och andra och gör oss passiva. Vi får problem med vår självkänsla, oroar oss och tror att vi inte duger. Vi får en känsla av osäkerhet, att vi inte vet vad vi vill! Vi blir kraftlösa och obeslutsamma. Fysiska sjukdomar vid obalans kan tex vara mag och tarmproblem, ätstörningar och diabetes.


Solarplexus balanserar vi bäst genom att vara ute i solen, djupandas och genom att visualisera färgen gul.


Kristaller som stöttar solarplexuschakrat är:
Citrin, Tigeröga, Ametrin, Draksten, Gul Aventurin, Gul och milerad Jaspis, Bergkristall

Sakral/Sexual/Bukchakrat är vårat 2:a chakra, våra relationer


Sakral/Sexual/Bukchakrat har många namn, färgen orange och är beläget strax nedanför naveln ovanför blygdbenet.
Sakralchakrat är förknipat med vår sensualitet, vår relation med andra människor, våra känslomässiga reaktioner, kreativitet, karriär och elementet vatten. Chakrat representerar passion och lust, därav kallas det även för ”sexual” chakra.


Ett balanserat sakralchakra gör oss trygga i vårat sociala liv, i samspelet med andra människor och vi blir kreativa. Balans ger emotionellt och sensuellt välmående. Vi upplever livsglädje!


Ett obalanserat sakralchakra kan göra att vi har svårt med sociala och känslomässiga relationer. Man kan ha svårt att skaffa djupare relationer och kan känna sig besviken och osäker på de som står en nära. Vi är rädda för att förlora kontrollen och obalans kan ge skam, skuldkänslor och fysiska problem i urinvägar, fortplantningsorgan, höfter, bäcken och ländrygg. Här sätter sig ofta vår ilska.


Sakralchakrat balanserar vi bäst genom att umgås och omge oss med människor som ger oss positiv energi. Rörelser som påverkar bäckenet och nedre delen av ryggen, som tex dans gör nytta. Njut av musik, konst, god mat och sex samt visualisera färgen orange.


Kristaller som stöttar Sakral/Sexual/Bukchakrat är:
Karbeol, Milerad Jaspis, Rosenkvarts, Bergkristall

Rot/Baschakra är vårat 1:a chakra, vår fysiska trygghet


Rotchakra har färgen röd och är belägen under svanskotan i bäckenbotten.
Rotchakra är förknippat med vår rot, vår bas, vår överlevnad och elementet jord. Energin i rotchakrat står för hur vi hanterar vår fysiska tillvaro.


Med ett balanserat rotchakra är vi ”jordade och grundade”, vi känner oss stabila och har en grundläggande trygghet där vi är närvarande, har kontakt med oss själva och har våra basala behov tillfredställda, som tex tak över huvudet, mat, arbete, pengar, familj osv.


Ett obalanserat rotchakra ger oss svag energi och gör oss vilsna, otrygga, oroliga och osäkra. Obalans ger en känsla av att vi förlorat kraft och fotfäste. Det kan bl a ge fysiska problem i rygg, ben, fötter och tarmar, dåligt immunförsvar, utmattning, depression, rädsla och övervikt.


Rotchakrat balanserar vi bäst genom att vara ute i naturen och vara aktiv, speciellt med nedre delen av kroppen. Skogspromenader och dans gör oss gott. Man ska se till att man känner markkontakt med fötterna, gärna barfota och man kan visualisera att man sänker ned rötter som man förankrar i jordens mitt. Visualisering av färgen röd. Yoga! Vi behöver vara här och nu.


Kristaller som stöttar Rot/Baschakra är:
Agat, Blodsten, Granat, Hematit, Röd och Svart Jaspis, Tigeröga, Malakit, Rosenkvarts, Bergkristall

Andning och visualisering är fantastiska verktyg att använda för att balansera chakror.
Djupandas, andas in energi och fyll chakrat med sin färg.


Alla chakran har som du nu förstått tillhörande kristaller. Bär med dig de kristaller du behöver för stöd och ökad energi. Läs mer om kristallernas egenskaper här.


Vår livsenergi mår bäst om vi tar hand om oss!
Om vi motionerar, äter & dricker hälsosamt, har bra sömnvanor, umgås med de vi tycker om och tänker positivt.