Jade

Jade

är en skydd och visdomens sten som drar till sig kärlek och pengar, en riktig lyckosten som stödjer oss att förverkliga våra möjligheter, vara tålmodiga och trogna vårt mål.

Den utstrålar både kraft, stillhet, makt, frid och inre harmoni. 

Jade lugnar och motverkar stress och ger dig extra energi när du är trött.

Jaden är kejsaren bland stenarna och påminner oss om jordens rikedom och storhet och att vi rymmer denna storhet och denna rikedom själva samtidigt som vi är en del av den.

Bli framgångsrik!

Harmoni, kärlek, lycka, välstånd och överflöd.
Lindrar smärta.


Chakra: Hjärtchakra