Solsten

Solsten stärker din livslust och kan lindra rädsla, stress och skydda mot destruktiva tankar och även mot energitjuvar.

Glädje, lycka, kraft, överflöd och framgång.

Chakra: Solar plexus, Navel