Sodalit

Sodalit är en kraftfull sten som stärker kreativt tänkande, förståelse, kommunikation, din intuition och förmågan att lita på dig själv. Den uppmuntrar dig till att vara sann mot dig själv och det du tror på. Det är en sten för självutveckling, självförtroende, självacceptans och självkänsla. Den skapar känslomässig balans och ger oss styrka och kraft att komma igång med uppgifter vi har framför oss. Sodalit stöder vänskap, solidaritet, samhörighet och gemenskap.
Sodalit lindrar mental oro och stärker immunförsvaret. Den fördjupar också meditation.
Chakra: Hals, Panna/3.e ögat