Obsidian

Obsidian Svart, Guld-, Snöflinge- , Regnbågs- … finns av många olika varianter.
Obsidian är en beskyddande sten som stärker ditt självförtroende, väcker din lust och dina begär. Den samlar dina tankar och hjälper dig att fokusera på det som är viktigt.
Den lugnande och balanserande energin hos obsidian stärker vår närvaro och förmåga att vila i oss själva. Den tar emot och absorberar hysteri och nervositet. Guldobsidian väcker din lust och dina begär och tar dig bort från förminskande tankar om dig själv.
Chakra: Rot, Buk, Solarplexus och panna