Kalcedon

Kalcedon Blå
för tålamod, beskydd och medkänsla som hjälper oss med vår gränssättning. Det är en harmonisk sten med lugnande egenskaper, speciellt vid kommunikation och diskussioner.
Chakra: Hals