Howlit

Howlit
för vishet, klarhet, balanserade känslor och öppet sinne. Den länkar oss till ett högre medvetande. Howlit sägs kombinera det logiska tänkandet med betraktande och tålamod. Det är en sten för framgång. Minskar oro, spänningar och stress. 

Chakra: Hals- Pann- och Kronchakra