Unakit

Unakit gör oss medvetna och närvarande, hjälper oss att leva här och nu och att släppa taget om tankar och känslor som begränsar oss.

Balanserar det manliga/kvinliga och yin/yang.

Den hjälper dig till en högra energifrekvens och andlig utveckling.

Unakit sänder ut lugnande och rogivande energi i din omgivning.

Änvänd unakit för att påminna dig om att vara tacksam.

Chakra: Hjärta och Navel.