Oxöga

Oxöga är en kraftfull jordande sten som ger stabilitet, kraft och närvaro.
Ger vitalitet, styrka och närvaro. Balans, motivation och passion.

Chakra: Baschakra