Välkommen

Välkommen till min sida om energi, flöde och balans

Vi bor på en elektromagnetisk planet och är elektromagnetiska varelser med ett omgivande elektromagnetiskt fält.

Varje cell i vår kropp lagrar och avger energi.

Allt är energi!

Vår energi påverkas av allt vi är med om, våra tankar, känslor och naturligtvis av andras energier. Spänningar, stress och trauman stora som små, skapar obalans i vårt energisystem och påverkar vårat immunförsvar. Obalans, blockeringar och brist på energi ger oss hälsoproblem och obalanser i den fysiska kroppen. När vi får fysiska eller psykiska symptom så har det oftast funnits energimässiga obalanser i vår kropp länge.

Välkommen till Energyflow & balance.