Kalcit

Kalcit har kraftfullt renande egenskaper.

Kalcit är en mycket kraftfull och effektiv healingsten. Den ökar motivation och har en ”go” effekt.

Den påverkar också minnet positivt och gör inlärning lättare.

Blå Kalcit Ljust blå, vit/blå
Blå kalcit ger energi till kommunikation och inre seende, den hjälper dig att kyla ner hetsiga tankar. Den har en mycket lugnande energi som hjälper till att hela trauman som blockerar halschakrat. Den underlättar kommunikationen med andra som har ett annat synsätt och att också uttrycka dina åsikter på ett lugnt och finkänsligt sätt. Den underlättar även vid kommunikation med den andliga världen och vid kanalisering. Den hjälper din intuition att utvecklas. Den ökar ditt mentala skydd, förstärker din tilltro till dig själv och stimulerar ditt minne. Den ger dig det stöd du behöver för att på ett lugnt och effektiva sätt slutföra de projekt du satt igång.
Chakra: Hals och pannchakra/tredje ögat

Grön Kalcit
en hjärtats sten för harmoni och balans. Den rengör och förstärker din och rummets energi.
Chakra: Hjärta

Rosa Kalcit
är en sten för hjärtchakrat och den hjälper oss att befria oss från känslomönster som uppstått ur ångest, sorg och smärta. Den hjälper oss att bearbeta trauman. Den helar hjärtat och hjälper oss att öppna upp för villkorslös kärlek.
Chakra: Hjärta

Gul Kalcit
ger kraft, glädje, spontanitet och själsäkerhet. Den motverkar stress och rädsla. Gul kalcit löser upp blockeringar i ditt solarplexus.
Chakra: Solarplexus

Orange Kalcit
renar och energisätter de nedre chakrorna, speciellt bukchakrat. Balanserar känslor och är en visdomens sten i samband med ansvar. Ökar din kreativitet, sexualitet, själförtroende och självkänsla. Den lockar till lekfullhet.
Chakra: Buk och Solarplexus