Draksten

Draksten, Septarin
är en sten för kraft och styrka, speciellt i offentliga sammanhang, Den stärka ditt självförtroende och stödjer dig att synas, ta plats och fylla upp det utrymme som är ditt. Drakstenen ger dig ett extra krafttillskott, boostar ditt självförtroende och förmågan att ”spruta eld” när det behövs.
Chakra: Solarplexus