Celestin

Celestin
har en hög energi med balanserande verkan för kreativ hantering av livets flöde. Den höjer vår medvetenhet, skärper våra sinnen och ökar vår förmåga att uttrycka oss. Den ger oss klarhet och ett mentalt lugn. Celestit är användbar för att rena auran och är även en stark healingsten.
Chakra: Främst Pann- och Kronchakra