Bergskristall

Bergkristall
skapar energi, mod och uthållighet. Den är harmonisk och öppnar upp för det goda och positiva. Den skapar balans mellan Yin och Yang, den renar, balanserar och tar bort negativa energier. Bergskristallen är mycket bra tillsammans med andra stenar då bergskristallen förstärker andra stenars energier. Energin symboliserar klarhet, vakenhet och balans. Bergskristallen sägs vara en länk mellan de himmelska stjärnornas energi och våra själar. Bergkristallens energi symboliserar harmoni, balans och synkronicitet. Den sägs traditionellt harmonisera och sammanlänka tankar, känslor och medvetande med universums existentiella kraft och den har använts i andliga, vetenskapliga och läkande syften i många kulturer världen över. Det sägs att bergkristallen kan transformera, förstärka, fokusera och balansera energi.
Chakra: Alla