Ljusgrön Aventurin 
är en kraftfull sten, den har en stark förmåga att förstärka energier och healing. Grön aventurin hjälper oss att få ett inre lugn och renar och aktiverar vårt hjärtchakra, och skydda det från exempelvis intrång då andra människor försöker ta av vår energi. Grön aventurin har helande, skyddande och lugnande energier, och stenen kan användas för att bland annat lugna nervositet, ångest, irritation och ilska. Den balanserar vid emotionell upprördhet. Det är en bra sten om man är blyg eller har svårt för att visa känslor då den hjälper till att känna tillit till sig själv.
Den får oss att släppa negativa energier och blockeringar, och den kan hjälpa vårt inre barn att släppa ångest som kommer från traumatiska upplevelser i barndomen. Den ökar vår empati och medkänsla, och den ger oss glädje och en positiv syn på livet. Aventurin är en sten för personlig utveckling och självreflektion, och den kan också hjälpa till att öka våra mediala förmågor.
Grön aventurin stimulerar drömmande och visualiseringar, och ger en ökad motivation inom livets alla områden. Den gör oss öppna för andra idéer, och hjälper oss att fatta beslut från hjärtat utan att bekymra oss om vad andra ska tycka och tänka.
Chakra: Hjärtchakra

Blå aventurin
stimulerar oss mentalt och stöder vårt intellekt. Den hjälper oss vara självständiga, ha tålamod, självdisciplin och inre styrka. Den stimulerande vårt halschakra och stöttar vår kommunikation, så att vi kommunicera klart och kreativt utifrån vår egen sanning.
Chakra: Hals, Pann/3:e ögat

Gul Aventurin är en sten för tredje chakrat, den öppnar och balanserar solarplexus. Den stärker din känsla för din egen identitet. Den lugnar överkänslighet, ger lindring vid sorg och balanserar våra känslor. Den stärker självtilliten och hjälper dig som har tendens att vara obeslutsam eller velig. Den hjälper samtidigt dig som har ett stor kontrollbehov att förstå att det inte är ditt ansvar att kontrollera allt omkring dig. Ditt ansvar är att kontrollera riktningen hos dina tankar. Den hjälper dig att fokusera på intentionen i dina beslut och handlingar.
Chakra: Solarplexus

Röd aventurin
är särskilt effektiv för att öka vår kreativitet och den hjälper oss att se möjligheterna. Röd aventurin stimulerar vårt rotchakra, men även vårt sakralchakra och vårt halschakra.
Chakra: Rot