Agat

Agat Svart
är en grundande sten som håller oss jordnära och värnar om det enkla, nära och självklara. Den stärker vår självrespekt och självkänsla. Den ger oss mod och handlingskraft när vi känner oss osäkra. Stenen hjälper till att ta bort energiblockeringar i kroppen, främjar balans och bättre hälsa.
Den är jordande, helande och hjälper dig övervinna osäkerhet.
Gynnar kärlek och eliminerar negativa energier.
Chakra: Bas

Agat Indisk
för trygghet, lugn och självkänsla. Lyckosten

Mossagat
för naturens läkande kraft. Gör oss avslappnade, lugna och närvarande.
Jordar, stabiliserar och gör oss uthålliga.

Tillbaka